kontaktný e-mail:  objednavka@saikei.sk                                                             Minimálna hodnota objednaného tovaru : 15,00 €

info linka: + 421 903 712 281

Obchodné podmienky

 

Vážení záhradkári - spotrebitelia, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.saikei.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

 

Všeobecné ustanovenia

 

Predávajúcim je spoločnosť Ladislav Nagy - Saikei., IČO: 351 479 46, DIČ: 1025459512, (ďalej len "Predávajúci").


Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:
na stránkach www.saikei.sk
mailom na adrese: objednavka@saikei.sk

poštou na Ladislav Nagy - Saikei, Osuského 46, 851 03 Bratislava 5

 

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim.

Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

Objednávka

 

Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.saikei.sk.

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka -e-shop.

Podľa jednotlivých pokynov zadá dopravu - dodaciu adresu - fakturačnú adresu (pokiaľ ju nevyplníte, bude totožná s dodacou) - prípadné Vaše poznámky a odošle objednávku.

 

Vybavenie objednávky

 

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch.

Zákazník je informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Pre rýchle spracovanie Vašej objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať krstné meno a priezvisko,  dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu a telefónne číslo. 

Objednaný tovar bude dodaný do 7 pracovných dní ak nebol spotrebiteľ informovaný o inom termíne
dodania tovaru.

Cibuľoviny a hľuzy nemajú vždy vlastný obrázok.

 

Spôsob dodania

 

Objednaný tovar bude dodaný výlučne Slovenskou poštou - 2.trieda alebo kuriérom Slovenskej pošty.

Osobným prevzatím tovaru na Hradskej 1/H, 821 07 Bratislava po telefonickej dohode. 

 

Platobné podmienky

 

Zásielka zaslaná na latbu vopred cez Slovenskú poštu - zaplatíte pri preberaní

prípadne pri osobnom prevzatí v hotovosti. / v platnej mene Euro/

Predávajúci je oprávnený požadovať vopred splnenie záväzkov - platba na základe zálohovej faktúry, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet /hlavne uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na spotrebiteľa/.

/týka sa to hlavne zákazníkov, ktorí si v minulosti neprevzali objednaný tovar z pošty, alebo ak objednávka presiahne sumu vyššiu ako 100,00 Eur príp. keď má odosielateľ vyššie náklady ako je účtované poštovné/. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť do 7 kalendárnych dní.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, dovtedy, dokedy objednávka nie je odoslaná predávajúcim.
Objednávku je možné stornovať telefonicky, e-mailom.
Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež telefonicky alebo e-mailom.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ (Kupujúci), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Je potrebné, aby bol tovar nepoužívaný a nepoškodený v originálnom balení.

 

V prípade, ak sa jedná o tovar, ktorý Vám nevyhovuje, resp. nespĺňa Vaše predstavy, máte právo využiť možnosť odsúpenia od zmluvy a vrátenie peňazí.

K vrátenej zásielke priložte prosím fotokópiu dodacej faktúry /kópia o zaplatení dobierky/ a vyznačte vrátený tovar, ak je možné pripojiť stručnú informáciu.

Bude Vám vrátená suma za tovar nie za poštovné a balné.

 

ReklamáciaTovar je doručovaný Slovenskou poštou na dobierku 1.triedou prípadne kurierom Slovenskej pošty. 
Skontrolujte si prosím priamo pri preberaní tovaru fyzickú neporušenosť a kompletnosť Vašej 
doručenej zásielky.
V prípade, že zásielka bude fyzicky poškodená, zničená informujte doručovateľa resp. pracovníka priehradky o tejto skutočnosti. Spíšte so zodpovednou osobou Protokol o poškodení zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V prípade ak by vznikol problém na strane Slovenskej pošty, informujte nás prosím o tejto skutočnosti e-mailom na objednavka@saikei.sk prípadne telefonicky na 0903 712 281.
Ďakujeme vopred.

 

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 (nový zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov - GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

I. Účel spracovania
Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, fakturácie a pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

II. Rozsah spracovania
Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok : meno, priezvisko, ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefóne číslo, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

III. Doba spracovania
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

IV. Cookies
Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

V. Právo na prístup
Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

VI. Právo na prenositeľnosť dát
Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

VII. Právo na opravu
Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

VIII. Právo na obmedzené spracovanie
Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

IX. Právo na výmaz
Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

X. Právo byť zabudnutý
Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

XI. Právo vzniesť námietku
Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

XII. Právo podať sťažnosť
Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

XIII. Zabezpečenie ochrany dát
Disponujeme modernými bezpečnostnými a technickými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Ak máte otázky kontaktujte nás na mailovej adrese objednavka@saikei.sk .

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti Európskeho nariadenia poskytnúť výše uvedené služby.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

Záverečné ustanovenie

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25. 05. 2018. 
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti